Όροι Χρήσης

 Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπου, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Ως Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών τα υλικά στον ιστό του WeddingCar site παρέχονται "όπως είναι". Η WeddingCars δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, με την οποία αποκηρύσσει και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. Δεν έχει αναθεωρήσει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό του στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση από την WeddingCar του ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου είναι ευθύνη του χρήστη. Το WeddingCar μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για τον ιστότοπό του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε ισχύουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.